Tilvenning

En god tilvenning er avgjørende for at barnet skal få en god start på barnehagehverdagen. På Hompetitten inviterer vi før sommerferien til besøksdag for nye foreldre der de får hilse på ansatte, barn og gjøre seg kjent med avdelingen og uteområdet. Her er ingen spørsmål rare og foreldrene skal få følelsen av trygghet og at de kan komme med alle slags tanker og spørsmål rundt barnehagestart. Det er en stor omveltning både for barn og foreldre, og spesielt førstegangsforeldre har mange tanker og bekymringer som skal bli tatt på alvor. Det er også mulig å komme innom på besøk før barnehagen har sommerstengt. I sommerferien er det flere nye foreldre som benytter seg av uteområdet for å la barna bli kjent.

Tilvenningen på høsten er preget av mest mulig ro og tid til å bli kjent, og vi legger vekt på god kommunikasjon med foreldre. Foreldre og barn skal få følelse av trygghet og å bli tatt vare på.

Alle foreldre har en startsamtale med barnehagelærer kort tid etter oppstart. Dette for å få mest mulig relevant informasjon om barnet og familien, slik at oppstarten og samarbeidet mellom barnehage og hjem skal bli best mulig. Foreldrene skal føle seg trygge på at barnet blir sett og godt iveratatt. Det må være en åpen dialog mellom barnehage og hjem og det er viktig at barnehagen får informasjon som kan ha betydning for barnets hverdag i barnehagen. (Eks: Skilsmisse, fødselsdepresjon, flytting, familieforøkelse, osv.)

Tilvenning er individuelt fra barn til barn, men i hovedsak så er det lurt å sette av god tid om man har mulighet til dette. For eksempel korte dager og en rolig hverdag. Ut fra både forskning og erfaring trenger barna tid, og for noen kan det ta lang tid før de knytter seg til en ny voksen. For noen barn kan ting gå veldig lett i starten, og det er lett å tenke at «dette går jo så fint» og kjøre på for fullt med lange dager, men så kommer det ofte en knekk etter noen uker med mye gråt og separasjonsangst. Dette er helt normalt, men viktig å være klar over. Andre barn gråter mye den første tiden, og får kanskje ikke denne knekken senere, så det fins ingen fasit. Det viktigste er å ha god tid og tålmodighet, og god kommunikasjon med de ansatte!

Tilvenning fra småbarn til storbarn: 

Det er også en stor overgang å flytte opp til storbarnsavdeling. Vi begynner derfor gradvis med tilvenningen fra nyttår og utover mot vår/sommer. De som skal opp får komme på besøk med jevne mellomrom, ofte sammen med en voksne nedenfra til å begynne med og når vi ser at de er klare for det kan de være på besøk alene sammen med flere barn. Vi har god erfaring med dette, og de får god tid til å gjøre seg kjent med både barn, voksne og avdelingene. Vi tar det i barnas tempo slik at det føles trygt og ikke noe press om å måtte gå på besøk. Det er viktig at de ikke blir kastet rett opp til storbarn, men får en gradvis tilvenning. Tempoet oppe er høyere, det er flere beskjeder å forholde seg til, og man skal bli mer og mer selvstendig. Når de er kjent med barn og voksne gjør det overgangen lettere. Det er også viktig å være klar over at barna kanskje er mer slitne en periode, mye følelser og frustrasjon er normalt i starten. Samarbeid barnehage-hjem fortsetter her, og god kommunikasjon er viktig. En samtale med barnehagelærer blir gjennomført etter oppstart, og ellers vektlegger vi jevnlig kommunikasjon med foreldre.