Merke- og planleggingsdager

Januar 2018

27.

Plandag

Februar 2018

6.

Markering av Samenes dag sammen med Eplehagen

14.

Karneval

Mars 2018

22.

Påskefrokost (For barn og foreldre)

Mai 2018

16.

17. Mai-feiring

18.

Plandag

Juni 2018

20.

Sommerfest for barn og foreldre

Juli 2018

16.-27.

Sommerstengt

August 2018

17.

Plandag, bhg. stengt

Oktober 2018

18.-19.

Plandager hele Kanvas

Desember 2018

13.

Luciafeiring

19.

Nissefest

Januar 2019

25.

Plandag, bhg. stengt

Mai 2019

31.

Plandag, bhg.stengt

Juli 2019

8.-19.

Bhg. er sommerstengt