Merke- og planleggingsdager

Oktober 2019

16.

Høsttakkefest

November 2019

15.

Plandag, bhg. stengt

Desember 2019

13.

Luciafeiring

18.

Nissefest

Januar 2020

24.

Plandag, bhg. stengt

Februar 2020

6.

Samefolkets dag

14.

Karneval

April 2020

2.

Påskefrokost

Mai 2020

15.

17. Mai-feiring

22.

Plandag, bhg. stengt

Juli 2020

13.-31.

Sommerferie, Bhg. stengt