Merke- og planleggingsdager

Mai 2020

22.

Plandag, bhg. stengt

Juli 2020

13.-31.

Sommerferie, Bhg. stengt

August 2020

27.-28.

Plandag, bhg. stengt

November 2020

6.

Plandag, bhg. stengt

Desember 2020

11.

Luciafeiring

16.

Nissefest

Januar 2021

22.

Plandag, bhg. stengt

Februar 2021

5.

Samefolkets dag

12.

Karneval

Mars 2021

25.

Påskefrokost

Mai 2021

12.

17. Mai-feiring

14.

Plandag, bhg. stengt

Juli 2021

12.-30.

Sommerferie, Bhg. stengt