Merke- og planleggingsdager

August 2022

19.

Plandag, bhg. Stengt

September 2022

8.-9.

Plandag, bhg. Stengt

13.

Fotografering av barna

Oktober 2022

1.-31.

Vi markerer FN dagen

Desember 2022

13.

Luciafeiring

16.

Nissefest

Februar 2023

3.

Vi markerer Samefolkets dag

17.

Karneval

Mars 2023

10.

Plandag, Bhg. stengt

30.

Påskefrokost

Mai 2023

16.

17. mai tog med garden

19.

Plandag, BHg. stengt

Juni 2023

1.-30.

Pride markering

Juli 2023

10.-28.

Sommerferie, Bhg. stengt